Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

петък, 29 март 2019 г.

НЕ ДОПУСКАЙ ДА ТИ ВЛИЯЕ

НЕ ДОПУСКАЙ
ДА ТИ ВЛИЯЕ

От ранното ми детство и досега 
някой настойчиво ми сочи врага,
а врага всъщност ден подир ден
откривам промъкнал се в мен
край вроденото мое човешко доверие
през широко разтворените ми двери
за лъжата и фалша, които – 
както фактите ми показват,
за ръчица ни водят хора празни,
които предават и теб, а и мен,
и тъй нататък до сетния ден.

От живота дотук едно нещо разбрах –
по-далеч от негодници, сеещи гняв!

Пловдив – столица на културата, Европа 2019
Plovdiv, 29 mar. 2018 – edited by 29 mar. 2019

Няма коментари:

Публикуване на коментар