Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

събота, 11 април 2015 г.

Ars Poetica - ЖИВОТЪТ В ДЕТАЙЛИ

ЖИВОТЪТ
В ДЕТАЙЛИ


Във три. На улица "Васил Априлов".
Във Пловдив. Покрай болницата стара.
Очаквам племенницата Емилия
и майка й. Експрес на глуха гара.

Защо се бавят? Трябва ли да зная!
Полекичка започвам да се дразня,
макар че както винаги накрая
тревогата ми ще да е напразна.

Забавиха се и сега скучая.
Допушвам фаса. Радиото пуснах
и някаква певица с глас отчаян
изпя за прегорелите си чувства.

От трите конски кестена отсреща
как лист не трепваше във маранята!
Бе август. Не очаквах друго нещо
освен да спя, да спя... и тъй нататък.

И тъй нататък: да не се събудя,
на метър-два под треволяка гъст,
изобщо – неспособен да се чудя
на нещо в тоя свят. Под килнат кръст.

Във три. На улица "Васил Априлов"
пресече котка оня тротоар.
След автобуса топче от хартия
влетя в колата като Божи дар.

Plovdiv, 17 sept.2007 – redact. 11 apr.2015