Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

събота, 5 ноември 2016 г.

Ars Poetica – MODUS VIVENDI

MODUS VIVENDI


В мансарда вехта с поглед устремен
към звездното небе зад капандура
откривах – Господ г
леда точно мен
и чувствах се пленен от всичко щуро.

Котлончето ми беше фар, фенер,
кафенце за п
ремръзналите пръсти
и две корички, свинска мас, пипер,
консерва копърка и праз две връзки.

О, Боже мой, какви пресветли дни!
На топличко – в студентск
ата читалня,
виелица по "Витошка" свист
и
а с книгите тук – тихо и печално...

И в мензата – п
ак риба, стар фасул,
че даже и десерт – ошав със сливи,
но щом с чорба тумбакът съм издул,
мометата са трижди по-красиви.

Подскачайки по "Руски" окрилен,
от "Грозд" съм приласкан да поостана,
където неколцина като мен
отпиват вино евтино от кана.

И з
ъзна сетне, та от крак на крак
в очакване да дойде а
втобуса,
внезапно с
ред настъпващия мрак
прострелва ме с очи д
евойче русо.

Насън преследвам си я ц
яла нощ,
увит до вежди в старо о
деало...
О, Господи, животът не бил лош! –
свирукам си пред късче огледало

и се кривя с бръсначката в ръка,
докато сам на сутринта се лъсна.
Животът не б
ил лош! – пак ще река,
кога не са ти п
омислите мръсни.

Наивен, б
еден, глупав, освежен,
отново вън засмуква ме тълпата;
на никой не му пука тук за м
ен,
ала щастлив съм с жълто на у
стата.

Пловдив – европейска столица на културата за 2019 година

Plovdiv, 8 dec. 2012 – edited 6 noe. 2016

Ars Poetica – НИНЕТ КОКЕТКАТА

НИНЕТ КОКЕТКАТА


Нинет Кокетката на лов излиза
със поглед дяволит. Пазете се, мъже!
Ще ви подпали с плът под тънката си риза,
ще метне ласо от копринено въже.

Косите си небрежно ще оправя
и плитката, превързана със син ширит,
навярно ще я видите такава
сияеща, предизвикателна на вид,

че няма как да се не изкушите,
подвластни на коварния нагон,
към който призовава ни душите
самият Сатана с ехиден тон.

Прехласнати от веселия кикот
на меко разлюления й ханш,
по нея ще ви изтекат очите...
Смили се над мъжете, Отче наш!Пловдив – европейска столица на културата за 2019 година

Plovdiv, 4 maj 2013 – edited 5 noe. 2016