Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

понеделник, 25 април 2016 г.

Ars Poetica - ДЪЖДОВНО ВРЕМЕ

ДЪЖДОВНО
ВРЕМЕ 

Погледайте животните в дъжда
и птиците как се смиряват тихо,
как пият с мокра човчица вода
и в храста зъзнат или под стрехите.

Човек се ражда гол на този свят
пред бурите световни на прогреса,
тъй уязвим в борба за късче хляб
пред глутницата зла на интереса.

Вали дъждът над беден и богат
и всички сме под влажната наметка,
ала беднякът всъщност ми е брат,
а богаташът – звяр във златна клетка.


Plovdiv, 25 apr. 2016