Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

вторник, 28 май 2019 г.

ЖИВОТЪТ В ДЕТАЙЛИ

 ЖИВОТЪТ В ДЕТАЙЛИ

Във три, на улица Васил Априлов
в Пловдив, покрай болницата стара
очаквах племенницата Емилия
и майка й. Експрес на глуха гара.

Защо се бавят, трябва ли да зная,
полекичка започвам да се дразня,
макар че както винаги – накрая
тревогата ми ще да е напразна.

Забавиха се и сега скучая,
допушвам фаса, радиото пуснах
и някаква певица с глас отчаян
изпя за прегорелите си чувства.

От трите конски кестена отсреща
как лист не трепва посред маранята
на август. Не очаквам друго нещо
освен да спя, да спя и тъй нататък.

И тъй нататък, да не се събудя,
на метър-два под треволяка гъст, 
изобщо, неспособен да се чудя
на нещо в този свят, под килнат кръст.

Във три, на улица Васил Априлов
пресече котка онзи тротоар,
след автобуса топче от хартия
влетя в колата като Божи дар.

Пловдив – столица на културата, Европа 2019

Plovdiv, 17 sep. 2007 – edited 28 maj 2019