Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

неделя, 27 ноември 2016 г.

Ars Poetica - СВЕТЛИНАТА В ТВОИТЕ ОЧИ

СВЕТЛИНАТА 
В ТВОИТЕ ОЧИ

Очите ти зелени, Боже мой, очите ти зелени...
Кой казва, че не съм ти свой, а ти не си за мене!

У мене – ветрища, мъгли, хиляда дяволи у мене.
У тебе – слънце, дъжд вали... и две очи големи.

По път скалист едвам вървя и питам най-смирено:
защо, защо едва сега... защо тъй ненавреме?

Пред мене – ангелски очи, изящни, притаени.
У мене дяволски звучи: "Не ти е позволено!"

Макар опасностите тук, макар и сто забрани неми,
откривам като че напук трева да никне и у мене.

Пловдив – европейска столица на културата за 2019 година
Plovdiv, 13 sep. 2011 – еdited 27 noe. 2016