Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

петък, 5 април 2019 г.

МАРИЯ ПРОСТИРА ГРЕХОВЕ НА ДВОРА

МАРИЯ ПРОСТИРА ГРЕХОВЕ НА ДВОРА

Мария е момиче от народа –
беднячка и една от всички нас,
готова да мете, да мие пода
на богаташите от тази част
на шумния ни и суетен полис,
да гони топките ти... тенисмен
надменен, самовлюбен, подъл,
с лъжица златна във уста роден,
изпраните ти ризи да изглади,
с наивността си да те весели
и докато е още сочна, млада,
леглото гола с теб да сподели.
О, да! За гувернантка просто става
и с пръстче само да я призовеш,
ще дотърчи при теб една такава,
че да усетиш нежния копнеж
по простичките правила в живота,
когато "Да!" е да, а "Не!" е не
и сам си носиш кръста и хомота
както Мария – мръсното пране.


Пловдив – столица на културата, Европа 2019
Plovdiv, edited by 6 apr. 2019

ЩЕ ЦЪФНАТ ПАК

ЩЕ ЦЪФНАТ ПАК

Ще цъфнат пак налъмите на двора
и червеят крилат пак ще кръжи,
но ти иди при твоите бедни хора,
щастлив, че беден си, но още жив.

Не ти е нужна хорската омраза –
лъжецът лъже... и го лъжат пак,
а теб, бедняко, бедността те пази
от червея в разкошния палат.

Пловдив – столица на културата, Европа 2019
Plovdiv, edited by 5 apr. 2019