Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

сряда, 25 декември 2019 г.

ЛИЧНО

ЛИЧНО

Да-а, всяко начало си имало край
и краят за теб за друг е начало –
щом с огън в театъра си поиграл,
накрая ще виеш и ти на умряло,
че всичко е преходно в нашия свят,
замалко дошли сме, трупа артисти,
отронени сенки – красив листопад,
който с див кикот вятърът чисти.
Сезонът приключва и хайде на път,
но всъщност аз никъде няма да ходя,
мен тук ми е сцената, тук и домът –
България, Пловдив, един от народа.


Пловдив – столица на културата, Европа 2019

Plovdiv, 22 fev. 2015 – еdited by 25 dec. 2019