Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

четвъртък, 15 август 2019 г.

ЖИВ

  
  Посреднощ се събудих, взирам се в тъмнината, вслушвам се в долитащите отвън шумове и звуци и внезапно ме пронизва: След като всичко преживяно дотук е дреб и суета, боричкане и егоизъм, нагледах се и се наслушах на наглеци, има ли смисъл животът ми, дали Отвъд няма да ми бъде по-интересно? Там приятели и близки на сърцето ми хора с всяка изминала година са все повече, и аз какво правя още тук, в тази помийна яма, Боже мой! 
ЖИВ

В стар черен фрак, кой знае как, 
яви се Дяволът при мен и 
с патъци жълти на бос крак, 
и котешки очи зелени. 

В живота ми се появи, 
за миг се материализира, 
цинично рече: C'est la vie*
светът е изветряла бира.

 
С коремче, дребничък на ръст, 
невзрачен, кой да предположи, 
струеше дим лютив и гъст 
изпод косматата му кожа.

 
Каквото и да правиш, знай, 
усмихнат Дяволът ми рече, 
ти вместо да живееш в рай, 
живееш с ада в теб, човече.

Пловдив – столица на културата, Европа 2019

Plovdiv, 9 apr.2008 – edited by 15 avg. 2019 
___
* (фр.) Такъв е животът. Бел.м., tisss.