Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

сряда, 28 декември 2016 г.

Ars Poetica – ПРОПИСА МАЙКА МИ ВНЕЗАПНО СТИХОВЕ

ПРОПИСА МАЙКА МИ ВНЕЗАПНО СТИХОВЕ

Прописа майка ми внезапно стихове,
баща ми щом без време се спомина –
таквиз сантиментални, неподстригани,
от смях да се разплачеш, от обида:

за ручея притихнал сред тръстиките,
за щъркела самотен на комина,
за госта непоканен, който питал я
съпругът й далеч ли е заминал…

Увлечен по "тръбачи на епохата"
и самозванци с вид на философи,
едва подир смъртта й сетих воплите
у мен във вехтичките й пантофи.

На листчета хвърчащи развълнувана
тя милата изплаквала покрусата,
и то били кристалчета сбогуване
с една Любов, не станала изкуство. 

Пловдив – европейска столица на културата за 2019 година

Plovdiv, 24 apr. 2013 – edited 29 dec. 2016

Ars Poetica – ПОСЛЕДНИЯТ БЪЛГАРИН

ПОСЛЕДНИЯТ БЪЛГАРИН

Чат-пат налага ми се да се лъсна,
перцата си и аз да подредя,
като мъртвец, от гроба си възкръснал,
от своя дом навън да излетя.

Какво ли има още да си кажем!
Не се ли плашиш, че съм тъй смирен –
издялано под тебе късче камък
да минеш, горделивецо, по мен?

Пловдив – европейска столица на културата за 2019 година

Plovdiv, 29 dec. 2013 – edited 29 dec. 2016

Ars Poetica – МЕКИЯТ БЯЛ СНЯГ

Мекия бял сняг, който пада в тихия въздух...*

 МЕКИЯТ БЯЛ СНЯГ 


Тихия ромол на ситния пясък в реката,
мекия блясък на риба, която потъва,
ведрината на залеза в късното лято –
и това е нищо
пред нежността на моята мила.

Свежия въздух, в който плува далечното ехо
от самотния изстрел на ловец, който е тъжен,
кротостта на небето, когато изгряват звездите –
и това е нищо
пред нежността на моята мила.

Дълбокия дъх на заспали поляни и ниви
под летящите капки на топлия дъжд в тъмнината
и страхът на храста дори, в който заек се крие –
и това е нищо
пред нежността на моята мила.


Пловдив – европейска столица на културата за 2019 година

Plovdiv, 28 dec. 1967  edited 28 dec. 2106
_____
* Стих на Гуидо Кавалканти. Осемнайсетгодишният Данте Алигиери (1265-1321) заедно с Гуидо Кавалканти, Лапо Джани, Чино да Пистоя и Брунето Латини поставя начало на стила Dolce Stil Novo в худ. литература. 

Ars Poetica – ДЪЛБОКО-ПРОВИНЦИАЛЕН ПОЕТ

В памет на Добромир Тонев (1955-2001)*

ДЪЛБОКО-ПРОВИНЦИАЛЕН ПОЕТ


Развейпрах самовлюбен си остана,
икона в сивата кръчмарска нощ
 
надигнал пълна с лудо вино кана,
жив хъш, очарователен и лош.

На стихове приятно подредени
добре приет от дамите поет

днес липсват ми хвалбите му големи
и даже коженият му каскет.

И той навярно влачел си ярема,
възпял безсмисления си живот

играл на провинциалната ни сцена
едничката си роля: и
диот.

Пловдив – европейска столица на културата за 2019 година  


Plovdiv, 20 oct. 2009 – edited 28 dec. 2016
______
* https://www.facebook.com/notes/%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%B2/40-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-40-%D0%BD%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2/10150108876868374/