Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

четвъртък, 22 март 2018 г.

Ars Poetica – ЗРЯЛАТА ЖЕНА

ЗРЯЛАТА ЖЕНА

Дълбоко в себе си жената зряла теб ще те допусне,
след като за ръка те преведе покрай алеята й с рози
и позволи да вдъхнеш от плътта й като миг изкуство,
естествено тъй както само опитен ловец го може.

Триж по-щастлив ще стигнеш с нея ти до края,
отколкото с припряна в любовта си някоя дивачка,
която из трънаците в луд бяг със страст ще те подкара
додето прокървиш като жребец, нахапан в люта схватка. 

Пловдив – европейска културна столица 2019

Plovdiv, 14 apr. 2013 – edited 22 mar. 2018