Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

събота, 4 февруари 2017 г.

Ars Poetica – КЪМ МЛАДИЯ ЖРЕБЕЦ

КЪМ МЛАДИЯ ЖРЕБЕЦ

Дълбоко в себе си жената зряла може и да те допусне,
след като за ръка те преведе покрай алея с диви рози,
остави сам да вдъхнеш от плътта й в миг така изкусно
и тъй естествено, което само опитен ловец го може.

Триж по-щастлив и сит
би стигнал с нея ти до края,
отколкото с припряна в ласките си някоя дивачка –
тя из трънаците със страст в луд бяг ще те подкара
и ще кървиш като жребец, нахапан в люта схватка.


Пловдив – европейска столица на културата за 2019 година
Plovdiv, 14 apr. 2013 – edited 4 fev. 2017