Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

понеделник, 19 март 2018 г.

Ars Poetica – ПЪТЕЧКА НА ВЛЮБЕНАТА

ПЪТЕЧКА НА ВЛЮБЕНАТА

По нашата пътека не минаваш
и там до кръст тревата избуя,
а в мен сивее ланшна плява
и себе си не мога да търпя.

Отивам-връщам се, заничам
какво ли, мили, станало е с теб,
печално е, кога покрай момиче
тревата неотъпкана расте.

Навярно лягаш вече с друга
и повече за теб не съм жена,
която не мечтаеш за съпруга
и в чашата – изискани вина?

Тревата избуя под диви храсти,
валят ме дъждовете ден по ден,
като свещица младостта угасва
и неизплакан ти живееш в мен.

Пловдив – европейска културна столица 2019

Plovdiv, edited 19 mar. 2018