Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

неделя, 3 февруари 2019 г.

АКО ЖЕЛАЕШ...

АКО ЖЕЛАЕШ...

Ако желаеш да ме видиш, ела!
Ела тук, дето светът свършва,
дето житата и булевардите свършват, 
дето човек може да си говори с небето
като малко дете, което люлее крачетата си
на крайчеца на вселената...

Ако желаеш да се видим,
сложи пъстрата си рокля и
червените сандали, разпусни
косите си така, че вятърът да ги разреше.
И ела.
Ела на края на света, по тъничката пътека
в тревите ела.
Прекоси разрушения мост
от войните помежду ни и влез,
влез, без да почукаш,
в сърцето, което е
винаги отворено за теб.

Пловдив – столица на културата, Европа 2019

Plovdiv, edited by 3 fev. 2019