Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

сряда, 16 ноември 2016 г.

Песни и стихове – Milky Chance, НАДОЛУ ПО РЕКАТА

НАДОЛУ ПО РЕКАТА

Надолу по реката, привлечен от Ваша милост,
в бурята на забравата и за любителите й място,
затънах в локва, пълна със сълзи, и неразумно
тъмните си дела, вече знам, платил съм с лихвите.

Хей, с тебе когато вървим ръка за ръка,
можем да изринем фалша от миналото;
достатъчно са ни дотук "най-трудните дни",
дали да не ги изхвърлим през прозореца,
 което поначало правят всички любовници...

Надолу по реката, привлечен от Ваша милост
в бурята на забравата и за любителите й място,
забих се в локва, пълна със сълзи, и неразумно
тъмните си дела, вече знам, платил съм с лихвите.

Хей, с тебе когато вървим ръка за ръка,
можем да изринем фалша от миналото;
достатъчно са ни дотук "най-трудните дни",
дали да не ги изхвърлим през прозореца,
 което поначало правят всички любовници...

Ооо, надолу по реката
Ооо, надолу по реката
Ооо, надолу по реката
Ооо, надолу по реката

Надолу по реката, привлечен от Ваша милост,
в бурята на забравата и за любителите й място,
затънах в локва, пълна със сълзи, и неразумно
тъмните си дела, вече знам, платил съм с лихвите.

Хей, с тебе когато вървим ръка за ръка,
можем да изринем фалша от миналото;
достатъчно са ни дотук "най-трудните дни",
дали да не ги изхвърлим през прозореца,
 което поначало правят всички любовници...

Ооо Ооо
Ооо Ооо
Ооо Ооо
Ооо Ооо

Авторизиран превод: Jores

Пловдив – европейска столица на културата за 2019 година
Plovdiv, 16 noe. 2016