Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

сряда, 20 февруари 2019 г.

ЦЪФНАЛАТА РЪЖ

ЦЪФНАЛАТА РЪЖ

Тича влюбената Джени, цялата е вир-вода,
че ръжта е до колени и вали дъждът...

Ах, дали ще я дочака дяволът любим,
над полето пада мракът, над селцето – дим,

и една самотна врана, сгушила се в храст,
насред пътя й застана, с птичия си глас

дрезгаво изграчи, значи стресна я дори:
"Мила Джени, ах, глупаче, я миг поспри;

твоят мил целува друга; в тази киша с дъжд
трябва да си малко луда да търчиш по мъж,

зарад чийто ласки нежни глупави жени
падат в тънките си мрежи влюбени сами". 


Чу я Джени, запъхтяна, даже и не спря
и онази черна врана се стопи в дъжда,

а селцето, към което Джени продължи,
я очаква там проклето със торба лъжи.

Истината се узнава в някой кишав ден,
че е Любовта такава... но не питат мен.


Пловдив – столица на културата, Европа 2019

Plovdiv, edited by 21 fev. 2019
___
* По Робърт Бърнс. Бел.м., tisss.