Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

сряда, 27 юни 2018 г.

Ars Poetica – ОБИКНОВЕН ЧОВЕК СЪМ

ОБИКНОВЕН 
ЧОВЕК СЪМ

Просто човек съм, не забравяй това, 
и не всички подлости ще ти простя. 

С лъжите ти раснах ден подир ден, 
повярвах ти, беше идол за мен. 

Изпаднал в особен глупашки възторг, 
от лъжите обсебен, за мен си бил бог. 

Бил съм наивен, бил съм просто човек, 
но днес по-фалшив тук не виждам от теб. 

Аз бях този, когото прати на война, 
убеден, че за теб съм готов да умра – 

редник на фронта с добър автомат, 
пратен да стреля, за да си по-богат. 

Виждам, пращаш и други, по-наивни от мен, 
да вият до лудост онзи глупав рефрен – 

свобода, демокрация, човешки права,
 но лъжите ти просто няма как да простя


Пловдив – европейска културна столица 2018

Plovdiv, 2 mar. 2008 – edited 27 uni 2018

Ars Poetica – ПОКЛОННИЦИ НА ЖАК ПРЕВЕР

             Вали и тук, а гробът се чернее,

               и хвърлих кал наместо пръст.
               Безброй червени карамфили
               изгряваха околовръст...*


ПОКЛОННИЦИ
НА ЖАК ПРЕВЕР

На Ирини – Соня Пехльова

Вали и тук, а гробът се чернее,
 и хвърлих шепа кал наместо пръст,
безброй от карамфили занемели
избухнаха в печал околовръст.

Да питаме духът на тоз, когото
с теб, Ирини, цитираме така,
че зад усмивка бликва от окото
предателската капчица сълза.

Каскет прихлупил, ходи покрай Сена,
ръцете пъхнал в старичък балтон, 
с врабците разговаря без проблеми,
към Пер Лашез обръща се с поклон,

от него политиците се плашат,
но влюбените имат го за свой,
измамените вдигат с него стачка,
но генералите наддават вой.

При евтина сергия там поспира,
и взел узряла ябълка в ръка,
умее да побъбри със Всемира
 поетът – арлекинът на света.

Напудрени жени, мъжлета строги,
вечерни в черни дрехи се тълпят
край църкви, минарета, синагоги
молитвите си траурни мълвят;

но кой ги чува, кой от мъртъвците
изпитва някакъв респект пред тях!
От този свят щом някой си отива,
то друг се ражда в болка и за грях

светът ни тъй върти се покрай Сена,
край Искър и Марица се върти
поетите израстват по-големи
пред бездната на миналите дни.

Пловдив – европейска културна столица 2019
Plovdiv, 22 uli 2008 – edited 27 uni 2018
___
* От стихотворение на Соня Пехльова.