Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

понеделник, 1 октомври 2018 г.

Ars Poetica – КОЙ СПАСЯВА СВЕТА НИ

КОЙ СПАСЯВА СВЕТА НИ

Краят на света ни утре щял да настане,
часове ни делят от космически взрив;
ти как си представяш нас да ни няма:
тъй
влюбена ти, аз – тъй опак и жив?

Което е писано, и
без нас ще се случи –
друг тук решава вместо мен, вместо теб:
един да си тръгн
е като улично куче,
друг
опакован в сълзи и креп.

И как да вярвам на онези пророци,
предсказ
ващи края на нашите дни,
как
ли в отвъдното мога да скоча,
к
огато ужасно ми се греши?

Земята ни още е толкова млада,
кощунство е точно днес да се мре –
заклевам те в кръста, Бога и ада,
ела да умираме от любов по-добре! 

Пловдив – културна столицаЕвропа 2019

Plovdiv, 20 dec. 2012 edited by 1 oct. 2018