Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

четвъртък, 20 октомври 2016 г.

Ars Poetica – ДОБРУДЖА, ГУРКОВО-ТРИГОРЦИ

ДОБРУДЖА, ГУРКОВО-ТРИГОРЦИ

Подгизнали от мрак дворове, ферми
и хребети от лунна светлина,
пътека през морето от люцерна,
в пшеницата – смях на жена,
бумтеж на трактор,
блясъкът на плуг,
на бали слама стадото нехайно,
край огъня – овчарите заспали,
ветрецът нощен,
мирисът на студ,
земята – влажна, лепкава, голяма,
селцето кротко,
кучетата зли...

Как свикнах само мене да ме няма!
Но някой ден ще идем там, нали?

Пловдив – европейска столица на културата за 2019 година

Plovdiv, 20 oct. 1980 edited 20 oct. 2016