Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

неделя, 24 декември 2017 г.

Ars Poetica – КРАЙ РУЧЕЯ ПЕНЛИВ...

КРАЙ РУЧЕЯ ПЕНЛИВ...

В памет на Франсоа Вийон

Край ручея пенлив от жажда аз умирам,
отвътре ме гори, но външно зъзна в мраз,
орел държа в ръка – врабец в небето диря,
ценя това, което не струва грош за вас. 

На глупав най-държа, когато ловко лъже,
на хитрия обаче присмивам се в очи,
когато съм призван, отзад седя си тъжен,
когато не обичам, мен триж по ме боли.

Задавя ли ме плач, шегувам се тогава,
с която се заяждам, любима ми е тя,
прославата за мен е наръч суха плява,
а всъщност всичко мое е плод на суета.

Изгубя ли покой, оправям се щастливо,
подгони ли ме Злото, се чувствам възроден,
минавам като пътник, не знам къде отивам,
капризен съм, а няма по-примирен от мен.

Комуто се надсмивам, владее ми сърцето,
 разочарован само узнава любовта,
щом хвалят – е, тогава не струват стиховете,
че най-добре се люби невярната жена.
Не искам да съм прав, щастлив по изкушава,
каръкът ме преследва, дори и да съм прав,
че мила ми е мен най-подлата държава,
в която сиромах съм, но богаташ по нрав.

Пловдив – европейска културна столица 2019

Plovdiv, edited 25 dec. 2017

Документи – СЛЕД СМЪРТТА НА ХРИСТИЯНИН

СЛЕД СМЪРТТА
НА ХРИСТИЯНИН
                    
    Според светите отци на Вярата, три дни душата на мъртвия е около тялото. Погребем ли тялото, къде ще отиде душата? През тези три дни между тялото и душата все още има връзка, която не бива да се къса. През тези три последни  дни душата трябва да си е в дома, сред най-близките. У родственици и близки има още възможност да се простят със своя мъртвец. След отминаването на трите дни трупът може да бъде погребан, душата вече отива в духовния свят.

    От третия до деветия ден след смъртта пред нея се отваря Отвъдния свят, а от деветия ден нататък е особено мъчителен период за душата на мъртвия: тя отива да й припомнят всичките й грехове. На четирийсетия ден приключва обхождането на сторените грехове и душата отново я понасят Ангелите, за да се поклони на Господ, който й отрежда съответстващото място, за да очаква Страшния съд според земните й дела, духовното ниво и според измолената с молитви от близки и от Църквата благодат (благосклонност). През това време от девети до четирийсети ден родствениците се молят за душата на мъртвия. Чете се Псалтирът, а в християнския храм името се поменува в поръчани от близките записки. Препоръчва се за умрелия на третия, деветия и четирийсетия ден от смъртта да бъде отслужена панихида.*

Пловдив – европейска културна столица 2019

Plovdiv, 25 dec. 2017
___
* Вж. http://toplenta.com/obshee/2166-vot-pochemu-nuzhno-horonit-telo-na-3-j-den-prisyadte-esli-chitaete,full.html