Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

петък, 8 август 2014 г.

Ars Poetica - ВАРВАРИТЕ

Събрани на стъгдата, що очакваме? 
Та варварите трябва да пристигнат днес!

Константинос Кавафис (1863-1933)

ВАРВАРИТЕ*


Не чухте ли? Нощес преплували морето.
И лъскавите им очички светели
зловещо като вощеници в мрака.

А днес отвън, на улицата спря се
един освирепял баща и се разкряска:
"Да знаете, пера и пух ще хвъркат!"

И друг попита: "Но къде са?"
"Не знаем ний – отвръща му тълпата,
но всички туй говорят. Господи... "
Нима след Май Декември се задава?

"Войската спи ли?" Бодро отговарят:
"Не спи войската. Будни сме. И пазим".
"А да не би там нещо да ви липсва?"
"Да, липсва. Нямаме си опит."

И гражданите – ясно – в паника.
Търчат със мрежички, пазара пресушават.
По цели нощи вестниците гризкат.
И люшка се назад-напред Градът.

Ще дойдат варварите... Как? Ще дойдат?!
Най-личните мъже до късно светят.
Но всякакви решения сега ни
изглеждат слаби пред опасността.
Градът като мравуняк е настръхнал ...

"Те вече тук били. Маскирани. И умни.
Сред нас. Представяте ли си! И никой
без уреди не би ги отличил... "

"Тогава дайте уреди. И нека видим
какво ще ни покажат мозъците електронни."

Уви! Засича техниката скъпа.
Науката – и тя!  примигва късогледо.

"О-о, да Напразно вярвали сме ние!"
роят се самозвани философи.
Младежите се гаврят със страха,
крещят: "Варвари-и-и, къде сте?"

И всеки срещнат плахо гледа,
сърцето си захлопнал с трясък.

...И ето ни в средата на света,
в очакване на варварите.

Любов!
Къде си ти?
Как опустяха
площадите, до вчера пълни с влюбени...

Пловдив – европейска столица на културата 2019 
Plovdiv, 1 avg. 1980 – no edited 21 oct. 2015
_____
* От сб. "Сутрин рано" (1983).