Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

неделя, 8 ноември 2015 г.

Ars Poetica - КОГАТО ЗАСПЯ

КОГАТО ЗАСПЯ

У всеки голям
възрастен мъж
живее Малко момченце.

Обидят ли ме,
момченцето вдига революция
в стомаха ми.

Когато съм в добро настроение,
момченцето пляска с ръчички.

Уморен ли съм,
то лежи болно.

А когато заспя,
то излиза,
разхожда се по улиците 
на Пловдив,  
сваля звезди от небето
на Джендем тепе  
и ги почиства
с крайчеца
ръкава ми.
Plovdiv, noe. 1966 – 9 noe. 2015