Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

сряда, 13 февруари 2019 г.

СЛИЗАТ АНГЕЛИТЕ

СЛИЗАТ АНГЕЛИТЕ

Слизат ангелите не от вчера и днес 
да ни кажат мълчаливо със свойто присъствие,  
че сред глутници шумни без съвест и чест
човекът е всъщност разпнат на кръста. 

Нищо ново, така е при нас от векове,
ала оптимизмът у мен не угасва,
че светлината небесна най-силно зове,
когато е мракът най-чер и опасен.

Докато се обърнеш, животът отлетял,
и колко струват богатство и слава,
щом от теб освен две шепи от кал
нещо светло за живите не оставиш!


Пловдив – столица на културата, Европа 2019

Plovdiv, 10 avg. 2012 – edited by 13 fev. 2019

ПЪТЯТ КЪМ ДИОНИСОПОЛИС

ПЪТЯТ КЪМ ДИОНИСОПОЛИС*

Балчик – сред сипеи и вятър, 
край залив романтичен град, 
на любовта амфитеатър, 
далечен и така познат! 

Златисти плажове и крясък 
на гларуси, и мараня 
с изтичащия като пясък 
зрял август в образ на жена. 

Балчик на вино и веселие, 
таляни, сладичко безделие 
с жужене на пчели в лоза 
под гроздовете на греха... 

Днес триж по-жив, опиянен, 
усещам, викаш ме и мен 
и тъй си ми необходим, 
че всички пътища към Рим 

не водят, а летят напук 
към всичко мило, родно тук. Пловдив – столица на културата, Европа 2019

Plovdiv, 3 avg. 2012 – edited by 13 fev. 2019
___
* Древното име на Балчик. Дионисополис - град на тракийския бог на виното, любовта и веселието Дионис. Бел.м., 
tisss.