Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

събота, 20 юли 2019 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ ГУРУ

ПОЛИТИЧЕСКИ ГУРУ
  
  От януари 1975 г. Иван Костов е асистент във Висшия икономически институт "Карл Маркс", от 1979 г. – ст. асистент в Катедра "Политическа икономия" на Центъра по идеологически дисциплини във Висшия машинно-електротехнически институт. През 1981 г. завършва второ висше по специалността "Математическо моделиране на икономическите процеси" в Софийския университет. През същата 1981 г. е назначен за главен асистент. През 1981-1982 г. е слушател в Института за повишаване на квалификацията в Москва. През 1984 г. във Висшия икономически институт защитава дисертация на тема "Икономически растеж, структура и фактори в производствената сфера" за научната степен кандидат на икономическите науки. Кандидатства за доцентска длъжност, но най-важно сред условията е да е член на БКП. Подава молба за членство в БКП, но получава отказ.
  Автор е на научни публикации от сферата на политическата икономия и анализ на икономически изследвания, сравнителни изследвания на икономическото развитие, динамични модели в икономиката и пр. Като консултант в Научноизследователския институт по прогнозиране на социално-икономическото развитие, участва пряко в разработването на прогнози за развитието на Националния стопански комплекс за нуждите на Държавната планова комисия и Министерския съвет. През 1986 г. става член на Специализирания научен съвет към Центъра по идеологически дисциплини във Висшия машинно-електротехнически институт в София.*
  (...)
  След изхвърляне от властта на корумпираното управление на СДС и Иван Костов през 2001 година пасмината истерици, кинжали, соросоиди и политически сектанти, пребоядисали се в пещерни антикомунисти и русофоби бивши партийни секретари, доносници, номенклатури, преподаватели по научен комунизъм и наследници на прохитлеристката върхушка отпреди 1944 г., бе принудена да се сниши в периферията на обществения живот за повече от десетилетие. По-ниски от тревата бяха! Разкривените им от парвенюшко високомерие физиономии се преобърнаха в свенливо ухилени личица.**
  MY COMMENT: 
  Г-н Иван Костов е духовният гуру на серия от бивши университетски доносници, преродили се в първи демократи, борци за т.нар. европейски духовни ценности и новатори. По кресливата преданост към ст. асистента Иван Костов ще ги познаете.
Питам, къде отидоха ентусиазмът, всеобщата ни еуфория, че партайците напускат властта и оттук нататък България ще се развива като държава на свободни хора, наред с останалите развити демократични държави в Европа и света?

  tisss

Пловдив – столица на културата, Европа 2019

Plovdiv, edited by 20 uli 2019
–––