Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

четвъртък, 20 ноември 2014 г.

Ars Poetica - ОТКРИТИЕ НА ЛЮБОВТА

или УКРОТЯВАНЕ НА ОПЪРНИЧАВАТАДо коленете си ме пусна, и по-нагоре.
До пъпа - розовата блузка, и по-нагоре.
Докосна ме със влажни устни, и по-навътре.
Ала в сърце не ме допусна, не по-навътре!

Лежа сега и си мечтая, за теб си мисля.
Случайно ли с мен го направи, или ме искаш?
Аз нищичко от теб не искам, но вече зная -
изложен съм от днес на риска да си мечтая ...

В пейзажа вътрешен да влизам, и по-навътре.
Да свалям риза подир риза, и по-навътре.
Когато друга ме целува, теб да копнея.
И вече не да съществувам, а да живея.


Пловдив, 21 nое.1991 -  21 nое. 2014