Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

понеделник, 9 октомври 2017 г.

Ars Poetica – НА ХУБАВИЦА КОЙ ОТКАЗВА

НА ХУБАВИЦА
КОЙ ОТКАЗВА


Стоеше сам-сама на бара,
аз влязох, казах: Добър ден! –
посвирих малко на китара
и после тя излезе с мен.

Дори не съм я уговарял, 
когато я прегръщах аз:
кобилката бе без самара,
и мене ме обхвана бяс.

Език ми пъхаше в ухото,
прокле ме, Господ призова,
обиди сипеше – с каквото
за Господ чак ми дожаля.

Да я оставя, да премисля,
уви! – въздишате с тъга, –
съпруга чужда кой натиска
и люби я не на шега?

Какво тук повече да кажа,
от вас за да се защитя –
на хубавица кой отказва, 
особено щом страда тя! 

Пловдив – европейска културна столица 2019

Plovdiv, 10 maj 2011 – edited 9 oct. 2017