Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

неделя, 26 февруари 2017 г.

Ars Poetica – ЛИЧЕН АДРЕС

ЛИЧЕН АДРЕС

Да, всяко начало си има и край,
а краят нормално е ново начало –
щом с огън в Театъра си поиграл,
ще виеш накрая и ти на умряло.

Че всичко е временно в нашия свят,
за малко дошли сме трупа артисти –
отронени образи в чужд листопад,
които с див кикот Вятърът чисти.

Сезонът приключва и хайде на път!
Но всъщност аз никъде няма да ходя –
мен тук ми е сцената, тук и домът:
България, Пловдив, Един от народа.

Пловдив – европейска столица на културата 2019
Plovdiv, 23 fev. 2015 – edited 27 fev. 2017

Ars Poetica – ДОШЪЛ СИ ДА ГОВОРИШ

ДОШЪЛ СИ
ДА ГОВОРИШ

Дошъл си да говориш с мене...
*
Нахълта мраз в кристалния покой;
защо ме гледаш притеснено –
откри ли, че не съм ти свой!

Предателството скъпо се заплаща;
лицето ти бих пръснал със юмрук,

а ти като жена ще се разплачеш
и целият ми гняв ще е дотук.

Но туй е непредвиден порив
,
разбираш ли – ужасно ми горчи
;
човек се учи първо да говори,
а цял живот се учи да мълчи.
**
Пловдив – европейска столица на културата 2019


Plovdiv, 7 okt. 1982 – not edited 27 fev. 2017
______
* Вж. "Сутрин рано",
 стр. 24; изд. "Христо Г. Данов",1983.
** Вж. https://www.youtube.com/watch?v=0OZQNRg-iA0