Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

петък, 13 октомври 2017 г.

Ars Poetica – ТВОЯТ ЧОВЕК

ТВОЯТ ЧОВЕК

На срещата не ще се появи,
очи в часовника до болка вперил;
че с теб, момиче, пак ще е на "ви"
на театралната ти премиера.

Ще си придава вид на изкушен
с подтекст едва прикрито ироничен,
и роза даже да ти поднесе,
за тебе пак ще си остане Никой.

Един такъв, отчаян, сив на вид,
ще се отдалечава по паважа;
дали пък силуетът му размит
случайно нещо няма да ти каже?


Пловдив – европейска културна столица 2019

Plovdiv, 9 noe. 2007 – edited 14 oct. 2017

Ars Poetica – ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ...

ПЛОВДИВ, ПЛОВДИВ...

На внука Борислав и правнучката Виктория


От тебе, Роден град, по-зъл не знам
и по-великодушен не познавам,
обезверен ли съм – от тебе ме е срам,
щастлив ли съм, те искам най-прославен.

Син на бедняшки прашни махали,
на дворчета, затънали в мушкато –
макар да си ме бил с юмрук в устата,
от обич триж по-силно ме боли.

Пловдив – европейска културна столица 2019

Plovdiv, 24 mar. 2008 – 14 oct. 2017