Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

неделя, 30 април 2017 г.

Ars Poetica – СИТНИЯТ ПЯСЪК НА ДЕЛНИЦИТЕ

СИТНИЯТ ПЯСЪК
НА ДЕЛНИЦИТЕ

Какво ми трябва на света,
освен Несбъдната мечта?

Достатъчно е да си знам,
че тя е нейде горе там,

където греят дяволито
на всички като мен мечтите!

Пустините не са тъй страшни
със бурите опасни прашни,

че в състояние са те
да те превърнат пак в дете,

и с шепите прикрил очи,
да чуеш как у теб звучи

оназ мелодия златиста,
на низ звънчета и мъниста,

които подарил си в знак,
че и до гроб ще любиш пак

момичето, което... ах, което
недостижимо в тебе грее,

и щом погледнеш към Небето,
през пясъка съзираш нея.

Пловдив – европейска столица на културата 2019

Plovdiv, edited 1 maj 2017