Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

понеделник, 6 август 2012 г.

ПЪТЯТ КЪМ ДИОНИСОПОЛИС*


Балчик - сред сипеи и вятър,
край залив романтичен град,
на любовта амфитеатър,
далечен и така познат!

Златисти плажове и крясък
на гларуси, и мараня
с изтичащия като пясък
зрял август в образ на жена.

Балчик на вино и веселие,
таляни, сладичко безделие
с жужене на пчели в лоза
под гроздовете на греха...

Днес триж по-жив, опиянен,
усещам - викаш ме и мен
и тъй си ми необходим,
че всички пътища към Рим

не водят, а летят напук
към всичко мило, родно тук.


Пловдив, 3 август 2012 година   

__________________

* Древното име на Балчик. Дионисополис - град на тракийския бог на виното, любовта и веселието Дионис. Бел.м., Jores.