Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

петък, 24 март 2017 г.

Ars Poetica – ОСТРИ ДУМИ

Ние спориме двама със дама на тема:
"Човекът във новото време".
А дамата сопната, знаете –
тропа, нервира се, даже проплаква.
Залива ме с кални потоци от ропот
и град от словесна атака...

Из "Песен за човека" на Никола Вапцаров

ОСТРИ ДУМИ

Остри думи бих преглътнал, лицемерието не.
Може би съм вече пътник, ала жив поне.

Може би – наивен, сбъркан. Може би – глупак.
Но каквото и да свърших, от сърце бе знак.

Предпочитам самотата, звездния покой.
Любовта ми е позната, но не съм й свой.

Много време пропиляно, и сега боли
от изречени през рамо думи нежно-зли.

Доста вече! Най-учтиво да се разделим.
Ще изпия чаша пиво в облак гаден дим.

Ще потъна вдън земята. Ти не ме търси.
Беше ми добра позната, повече не си.


Пловдив – европейска културна столица 2019

Plovdiv, 6 mar. 2008 – edited 25 mar. 2017