Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

четвъртък, 22 юни 2017 г.

Ars Poetica – ЧУДЕСЕН ДЕН

ЧУДЕСЕН ДЕН


Великолепен ден, възхождащ в светлина,
в омая – хоризонтът свеж, от слънцето окъпан,
и ти – в зеленина липа, пред мен като жена,
която на сърцето ми до болка си ми скъпа...

Здравейте, птици в празничната синева
или под облаци от делничната врява скрити,
така щастлив съм, че ви има на света
очите ми да теглите нагоре към звездите!

Благодаря ти, черквице! С камбанния си звън
о, как от мен очистваш кротко бесовете диви
и аз съм пак хлапенцето от онзи детски сън,
където всички хора са добри и тъй красиви!

Пловдив – европейска културна столица 2019

Plovdiv, edited 22 uni 2017