Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

петък, 7 юли 2017 г.

Ars Poetica – ЗАРАЗНО ЗЛО

ЗАРАЗНО ЗЛО
 
Кажи, защо си толкова проклета,
зла, опърничава, ужасно гневна!
Нима не разпозна, че туй, което
към тебе ме привързва с дъх на роза,
с каишка от блестящо чер брокат,
изпъстрен с нишчици от злато,
и нощем кара ме да се сънувам,
че
 бродя плах по твоето тяло,
по твоите коси, тъй разпилени
в
 сърцето ми, та и не мога
да си поема дъх, да не усещам
дори насън как жажда ме изгаря,
макар да плувам в океан от страсти,
посети от разпътните жени?

Че туй, което и не заслужавам –
гнева ти, думите противни,
предметите, запратени по мене:
строшени чаши, мръсните чинии
и тенджери с поломени капаци,
и твоите разкошни девет фусти,
сандалите ти с токове високи,
и деветте атлазени корсета,
червило
то, грима
 и шнолите от злато,
че и с мъже случайни да флиртуваш,
приемам като Божи дар, преглъщам
подобно грешник
  нафората в черква,
и силно унизен, съм тъй щастлив,
тъй весел, празничен и пак шептя,
тържествено шептя: Здравей, Живот!

Кажи, защо си толкова проклета,
зла, опърничава, ужасно гневна;
нима не разпозна, че туй, което
към тебе ме привързва, е Любов?

Пловдив – европейска столица на културата 2019 

Plovdiv, 7 uli 2008 – edited 7 uli 2017