Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

четвъртък, 21 март 2019 г.

СЛУЖИТЕЛЯТ ОТ УЛИЦА КОЗЯК

СЛУЖИТЕЛЯТ ОТ
УЛИЦА КОЗЯК

Човекът зад завесата се крие,
на поста си, разбира се, той бди
да не сгрешим и кротки да сме ние,
разумно да се пазим от беди.

Навярно спец в следенето, обаче
у мен започва всичко да крещи
и ще ми се през локвите да крача –
щом видя го, на мен ми се греши!

С копривата да вляза в люта битка,
безплодната лоза за покося,
да разгневя гнездото на осите – 
да ме ужили някоя оса.

Над влюбения кос да се надсмея,
да литна след самотното врабче,
обхванат в плен от щурата идея,
че още съм невръстното момче,

че възрастните нищо не разбират,
ако навикват малкото дете,
че само търсещият не намира,
а пък тревата все пак си расте.

Косят я, мачкат я с обноски груби,
а тя е дом за всеки като мен,
готов да тича подир пеперуди
като хлапе до сетния си ден.

Пловдив – столица на културата, Европа 2019

Plovdiv, 19 mar. 2007 edited by 21 mar. 2018