Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

вторник, 24 май 2016 г.

Документи - ВЕЛИК ТРИБУН НА НЕВЕЖЕСТВОТО

ВЕЛИК ТРИБУН НА НЕВЕЖЕСТВОТО

    Известният историк проф. Божидар Димитров изпрати до медиите сензационен прочит на историята за това кой, как и къде е написал българската азбука. Вж. http://www.bnews.bg/article/209365 

    Из сензационната новина:

    ...Само за седем години, научаваме, Климент подготвил 3500 ученици; ако по толкова са подготвили Наум, Горазд и Ангеларий, това означава, че необходимите десетина хиляди свещеници вече сме ги имали, обучени да четат и пишат на български език, и че са създали вероятно за тези седем години необходимите за начало двеста хиляди книги. И тук обаче се появява големият въпрос: братята са написали глаголицата. Именно тази азбука внесли Кирил и Методий, а днес пишем на друга азбука – съвършено различна като графични очертания. Кой е създал тази, другата, азбука и къде е създадена? Да не бе малкото прозрение на византийския писател Теофилакт Охридски, който пише, че по време на работа с учениците си св. Климент забелязал, че трудно усвояват графиката на новите букви, и измислил нови: по-прости, по-хубави. Съвършено ясно е, че азбуката, която наричаме кирилица днес, е създадена от Климент. Но не е толкова проста работа да създадеш ей тъй азбука и да я пуснеш в употреба по цялата страна. Това няма как да се случи без решителна държавна санкция, която може да дойде само от цар Борис.

    Царят установил – убедили го, че много сложно се усвояват тези трудни за очертания букви, и се съгласил на азбука, която българите вече познават. Каква? Петнадесет от буквите на тази азбука са гръцки и добре познати (от книжовниците ни поне), а други петнадесет са знаци от прабългарското руническо писмо, на които се предава фонетично, а не изографично значение, каквото имали дотогава. (Някои автори говорят, че то е вид средновековен български патриотизъм). За пример: знакът "щ" означавал "щъркел" и нищо друго в изографичната прабългарска азбука. А "щ", вече в азбуката на Климент, означава фонемата "щ". Тъй че повече от сигурно е, че днешната азбука е създадена от Климент отново със санкцията на Борис I и с мощния ресурс, който е излял отново за създаване и препис на книги. Не бих могъл да изчисля, поради липса на основа за сравнение, но най-вероятно държавата е отделила в оня момент няколко милиарда лева (Брях?! - бел.м., tisss), при това значително надвишаващи числото десет. 

Тук обхватът между двете лапи е по-скромен!

    Остава последният въпрос: къде е създадена азбуката? Няма какво толкова да му мислим, то си е ясно къде: тези неща се решават в столицата. Там се вземат решенията, след което се хвърля маса пари да бъде построена към катедралната църква на града – Голямата базилика (тази, която сега е реставрирана със средства на Българската държава и безброй дарители), най-големият манастир, който било възможно въобще да съществува другаде в християнския свят, върху няколко десетки декара...
  
    Илюстрация от сайта Кмета.bg към текста "Голямата базилика в Плиска – с покрив като на Сан Пиетро". Под нея пише: "Древната гравюра..." и пр. Същата илюстрация е и из Интернет. В долния й ляв ъгъл се чете текст на английски и годината 1891.

КОЛКО МИТОВЕ СА НУЖНИ ДА СЕ ПОСТРОИ БАЗИЛИКА

    ..."гравюрата" не е гравюра от 1450 г., а графична предполагаема реконструкция на базиликата от 1891 г. според известните на художника й източници. То е видно от всички репродукции на илюстрацията, включително: от публикации в медиите, отразили "откритието". В долния ляв ъгъл на графиката се мъдри надпис: "Old Saint Peter’s, Rome, about the year MCCCCL. Restored from ancient authorities by H. W. Brewer, 1891" (Старият "Св. Петър", Рим, около 1450 г. Възстановен по стари авторитетни източници от Х. У. Брюър, 1891 г.)

    Х. У. Брюър е британски илюстратор от Викторианската епоха, специализирал се в изработване на изгледи от птичи поглед на градове и графични "реставрации" върху архитектурни паметници за нуждите на тогавашния периодичен печат. Сиреч тази картинка не е източник, а доста по-късна графична възстановка на храма. Всъщност, годината 1450 г., като ориентир за реконструкция, е условна, защото коментиралите я специалисти отбелязват: на нея се вижда... Сикстинската капела, чието строителство приключва в 1483 г. Тъй че изображението евентуално илюстрира изглед след 1483 г. и преди 1506 г., когато Старата базилика е разрушена.

    В случая новината на нашия прочут медиевист не е новина, а неоспоримият (според Б. Димитров) източник: новооткритата гравюра от 1450 г., не е новооткрита, нито е от 1450 г. И изобщо не е източник!

    Не заслужават доверие и твърденията на г-н професора, че Голямата базилика в Плиска е копие на базиликата "Св. Петър" в Рим. Без да се отхвърля вероятността от влияние, което Папският храм оказвал върху църковното строителство в онази епоха, хич не става ясно как точно трикорабната базилика в Плиска би могла да е копие на петкорабната базилика с напречен кораб "Св. Петър" в Рим... Вж. http://m.dnevnik.bg/analizi/2016/05/23/2756987_kolko_mitove_sa_nujni_da_se_postroi_edna_bazilika/

Ученикът и неговият велик лаладжия...

    Г-н Министър-председателят на Република България наскоро пред ученици при откриване на обновения археологически резерват Деултум: "Защото мен Божидар Димитров ме обучава, и ако ви изпитам, ще видите каква славна история има тук".

    Премиерът, естествено, не е длъжен да е специалист по история и археология. Както не е длъжен и да е специалист по земеделие или транспорт, например. Той взима политически, а не експертни решения. Но за да взима правилни политически решения, би трябвало да разполага с достоверна информация от своите експерти. И подир всички чудесии, които разпространява преподобният Божидар Димитров, възниква логичният въпрос: дали премиерът да не си потърси други експерти по проблемите около културно-историческото наследство на днешна България?

    Да се надяваме лъже-реконструкциите в "стил Божидар Димитров" да бъдат ако не материално заличени от следващите поколения сънародници, поне обречени на забрава. Същественото е, че заради подобни реконструкции се погубват истински паметници на Българската културна история под тях... Вж. цит. по-горе статия.


БЕЛЕЖКА:

    – Нов месия в нова полуда (по Христо Ботйовъ даскалъ Петковъ). В сферата на Историческата наука чалга-патриотизмът нанася щети, сходни с фантасмагориите единствено на славните историчари от Вардарска Македония. Необузданият лъже-патриотизъм е жива напаст за Българската нация. Тема за размишление*...

Plovdiv, 24 maj 2019, Ден на св.св. Кирил и Методий
––––
http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=33805&%D1%80%D0%BF524