Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

събота, 8 юли 2017 г.

Ars Poetica – СЕДМОТО ИЗКУСТВО

СЕДМОТО ИЗКУСТВО

Животът е шоу, а може би – кино,
прожекция нощна в селски салон,
дето се сливаш с мечтата незримо –
Чапаев с мустаци на кон-вихрогон.

Конската грива в ушите свисти чак,
отстъпва безредно вражата сган,
накрая награда очаква те – тихо

девойче на стария селски таван.

Я, колко ярки празнични чувства,
я, как внезапно изгря синева!
Киното ли? Ах, то е седмо изкуство,
но първо го турям на своя глава.

В боклука затънаха онези салончета
от нашите днес обезлюдени селца,
където Чапаев се свлича от кончето
и с каскета си Горския трие сълза.

Пловдив – европейска културна столица 2019

Plovdiv, 21 oct. 2009 – edited 8 uli 2017