Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

петък, 22 февруари 2019 г.

ЛИЧЕН АДРЕС

ЛИЧЕН АДРЕС

Да, всяко начало си има и край,
а краят нормално е ново начало –
щом с огън в Театъра си поиграл,
ще виеш накрая и ти на умряло
.

Да, всичко е временно в нашия свят,
за малко дошли сме
трупа артисти
отронени
сенки от чужд листопад,
които с див кикот в
ремето чисти.

Сезонът приключва и хайде на път,
а всъщност аз никъде няма да ходя,
мен тук ми е сцената, тука – домът:
България, Пловдив,
един от народа.

Пловдив – столица на културата, Европа 2019

Plovdiv, 22 fev.2015 edited by 22 fev. 2019