Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

петък, 6 март 2020 г.

ПИР НА ВЛАСТТА

ПИР НА ВЛАСТТА

...Лежи на пода той между въжа дебели,
той, царят на лазура – направо е за смях!
Но става и криле огромни, снежнобели
като весла печално повлича покрай тях...
*


Върху прораслата морава играеха рояк деца,
гаменчета с очи корави и миловидни личица.

Те с прашки целеха гнездата и ято гълъби над тях
уплашено се запремята сред дивния хлапашки смях.

Два песа в бухналите вейки на прашния къпинов храст,
опашка весело въртейки, гнездо откриха и от бяс

заскачаха до небесата за кеф на сбраната тълпа
от най-случайни минувачи, дошли за кеф и веселба.

Оттам изпърха сива врана и кацна на изсъхнал клон,
а челядта
й си остана в гнездото, т.е. в своя дом.

Какво нататък се получи, не знам, но ужасен дочух
тържествен лай на едро куче с муцуна в окървавен пух.


Пловдив – най-древното жизнено селище в Европа

Plovdiv, edited by 6 маr. 2020
___
* Из "Албатросът" на Шарл Бодлер (1821-1867). Бел.м.,
tisss.