Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

четвъртък, 9 ноември 2017 г.

Ars Poetica – ЖИВЕЙ КАТО ДИХАНИЕ

ЖИВЕЙ КАТО ДИХАНИЕ

Живей като дихание на котенце –
усилията не си заслужават;
най-хубавото иде от живота ни
естествено както расте моравата.

Надигай се на пръсти, но внимателно –
с очи в звездите не... не се живее,
щастливец не е просто съзерцателят,
а влюбен силно в щурава идея.

Сред милиарди семенца сме пратени
да бъде всеки както му е писано –
така че смисъл има и предателят,
понеже и от него сме зависими.

Пловдив – европейска културна столица 2019

Plovdiv, ~ 2012 edited 9 noe. 2017

Илюстрации:
горе – Баща ми, 1956 г. (мъжът с тъмните очила);
долу –  С Галя Донкова край ез. Ариана в София, 1970 г.