Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

понеделник, 5 юни 2017 г.

Ars Poetica – НЕСЪГЛАСИЕ С ТРЕЗВИТЕ ХОРА

НЕСЪГЛАСИЕ С ТРЕЗВИТЕ ХОРА

Какво ми трябва на света,
освен Несбъдната мечта –

достатъчно ми е да знам,
че тя е нейде горе там,

където греят дяволито
за всички като мен звездите!

Пустините не са тъй страшни
със бурите си зли и прашни,

че в състояние са те
да ме превърнат пак в дете,

и с шепите прикрил очи,
да чуя как у мен звучи

мелодия една златиста
за низ звънчета и мъниста,

които подарил съм в знак,
че и до гроб ще любя пак

момичето, което... ах, което
недостижимо в мене грее

и щом погледна към небето,
през пясъка съзирам нея.Пловдив – европейска културна столица 2019


Plovdiv, 13 uli 2007 edited 6 uni 2017

Ars Poetica – НОЩЕМ СТАРИТЕ ЖЕНИ

НОЩЕМ СТАРИТЕ ЖЕНИ


Когато нощ плисне езерно над улиците,
от тинестото дъно изплуват отломки
на потънали кораби. Влюбени момичета
плътно прегръщат своите уморени мъже.
Някъде сова се киска, а може би плаче.

И тогава
при старите самотни жени иде часът
за ресане на снежнобели дълги коси
;
прекосяват от стая в стая,
а
Луната тъче подире им 
сребърен шлейф от изящна самота.

            Пловдив – европейска културна столица 2019

 
Plovdiv, 20 uli 2007 – edited 5 uni 2017