Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

събота, 29 декември 2012 г.

Ars Poetica - Wish You Were Here

 или ТИЧА ХУБАВАТА ДЖЕНИ
Тича хубавата Джени. Цялата е вир-вода.
А ръжта е до колени. И вали дъждът...

Ах, дали ще я дочака оня мъж любим!
Над полето пада мракът, над селцето - дим.

И една самотна врана, сгушила се в храст,
там на пътя й застана и с човешки глас

дрезгаво изграчи, значи, стресна я дори:

"Мила Джени, ах, глупаче! Я, за миг поспри.

Твоят мил целува друга. В тая киша с дъжд
 трябва да си малко луда, да търчиш по мъж -

 мъж, за чийто ласки нежни няколко жени
 падат в свойте тънки мрежи влюбени сами"
.

Чу я Джени. Запъхтяна, даже и не спря.
 И оная черна врана се стопи в дъжда.

А селцето, към което Джени продължи,
ще я срещне там проклето със торба лъжи.


 ***
 Истината се узнава в някой кишав ден -
 че е Любовта такава, ако питат мен.

Пловдив, 9 август 2008 - 30 декември 2012 година


 ____________

 * Реплика към стихотворението на шотландския поет Робърт Бърнс (1759-1796) "Ако някой срещне някого в цъфналата ръж..." Бел.м., Jores.