Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

четвъртък, 6 април 2017 г.

Ars Poetica – АКО ТЕ НЯМАШЕ

 АКО ТЕ НЯМАШЕ

Ако те нямаше в сумрака на живота,
в чашата на утринния здрач –
една студентка кафявоока
пред вратите на Девети
*,
объркана от четене на книги
за принцове с мазолести ръце...

Ако те нямаше –
наивна и гореща
помежду Пазарджик, баща ми и света
на кухненските прибори,
на купища пране в неделя
сред облаци от синка и сапун...

Ако те нямаше в бедняшките квартири,
в заводските ръждясали дворове,
край тъжните освирепели гари
на нашите провинциални грижи...

Ако те нямаше – ревниво нежна
към моите несбъднати успехи,
към моите неслучили геройства,
към моите световни грешки...

Ако те нямаше, какво би била Тракия,
какво –
Марица с пясъците топли
и тези неуютни редове?

Бих ходил разпокъсан и наплашен –
един човек без нерви, без покъщнина,
бих пил отровни сокове от всичко,
което мъчи плахото сърце.

Мамо...

Какво ли щях да нарека тогава
с името Надежда,
ако те нямаше


 
1954, Пловдив – европейска столица на културата 2019

Plovdiv, 6 maj 1980 – edited 6 apr.2017
____
* На 9.ІХ.1944 г. е заграбена властта в България.