Времето

Времето
Моята обсерватория

Общо показвания

четвъртък, 27 декември 2018 г.

Ars Poetica – КОГАТО СИ ОТИВАШ...

КОГАТО СИ ОТИВАШ…

Когато си отиваш и отиваш, и отиваш,
не се обръщай повече назад.
Спомни си само колко бе щастлива 
пред погледа на онзи непознат,

как той с очи те пиеше и колко –
изящно гъвкава, ей тъй за миг
като пъстърва,
блеснала в потока,
в прегръдките му хвърли се със вик,

и
после как светът помръкна,
и цялата природа в миг замря
сред
пролетната врява звънка,
дошла до
мен от призрачна гора.

Пловдив  столица на културата, Европа 2019

Plovdiv, edited by 28 dec. 2018

Няма коментари:

Публикуване на коментар